"TendrX je tržní platforma pro podporu nových partnerství, transparentnosti a navazování kontaktů v logistice s mnoha funkcemi pro odesílatele a dopravce. Společnost TendrX byla založena v roce 2020."

TendrX se chce stát přední světovou komunitní platformou v oblasti logistiky. Na naší platformě mohou odesílatelé najít nové dopravce, spravovat vztahy s dopravci a dopravci mohou najít nová výběrová řízení, kterých se mohou zúčastnit, a navázat nová partnerství s odesílateli.

Pieter Kinds, zakladatel společnosti TendrX, působí v různých mediálních podnicích, Audit nákladní dopravy a logistických technologií již 23 let a je generálním ředitelem a majitelem společnosti Freightender, přední cloudové platformy pro logistické nákupy. Jeho hnacím motorem je především prodej a prostřednictvím Freightender se ukázalo, že dopravci nemají přehled o zajímavých dlouhodobých obchodních příležitostech, zatímco zasilatelé postrádají možnost najít vhodné dopravce.

Tam se zrodil koncept TendrX a s malým týmem jsme v roce 2019 zahájili vývoj platformy s vizí digitalizace prodeje a vztahů v logistice.

V našem plánu vývoje v blízké budoucnosti je mnoho zajímavých funkcí, protože se snažíme poskytovat neustále rostoucí hodnotu odesílatelům a dopravcům.

Pieter Kinds

Zakladatel a generální ředitel společnosti TendrX

Bohdan Diatlenko

Spoluzakladatel a provozní ředitel společnosti TendrX