Zásady ochrany osobních údajů

 

INFORMACE SHROMÁŽDĚNÉ NA ADRESE https://tendrx.io/

Toto je https://tendrx.io

(dále jen "https://tendrx.io/") zásady ochrany osobních údajů na internetu (dále jen "zásady"). Tyto zásady se vztahují pouze na činnosti, které https://tendrx.io/ provádí na svých webových stránkách, a nevztahují se na činnosti https://tendrx.io/, které jsou "offline" nebo nesouvisejí s webovými stránkami.

https://tendrx.io/ shromažďuje určité anonymní údaje o používání webových stránek. Tyto informace samy o sobě ani v kombinaci s jinými informacemi neumožňují osobní identifikaci uživatelů a jsou shromažďovány za účelem zlepšení výkonu webových stránek. Anonymní údaje shromážděné webovými stránkami https://tendrx.io/ mohou zahrnovat informace, jako je typ používaného prohlížeče a délka návštěvy webových stránek. Na webových stránkách https://tendrx.io/ můžete být také požádáni o poskytnutí osobních údajů, které mohou zahrnovat vaše jméno, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Tyto informace mohou být shromážděny při zasílání zpětné vazby nebo e-mailů na adresu https://tendrx.io/, když se registrujete ke službám nebo nakupujete prostřednictvím webových stránek. Ve všech těchto případech máte možnost poskytnout nám osobní údaje.

1. POUŽITÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ INFORMACÍ. Pokud není níže uvedeno jinak, neprodáváme, neobchodujeme ani nepronajímáme vaše osobní údaje shromážděné na webu jiným osobám. Informace shromážděné na našich stránkách se používají ke zpracování objednávek, k tomu, abychom vás informovali o stavu vaší objednávky, upozorňovali vás na produkty nebo speciální nabídky, které by vás mohly zajímat, a ke statistickým účelům pro zlepšování našich stránek. Vaše informace o doručení sdělíme třetím stranám pro účely sledování objednávek nebo zpracujeme váš šek či peněžní poukázku, případně vyplníme vaši objednávku, zlepšíme funkčnost našich stránek, provedeme statistické a datové analýzy doručení vaší objednávky a doručíme vám od nás propagační e-maily. Například musíme poskytnout údaje o vaší poštovní adrese doručovací službě, aby vám mohla doručit objednané produkty. 

2. Veškeré údaje o kreditních/debetních kartách a osobní údaje NEJSOU ukládány, prodávány, sdíleny, pronajímány ani pronajímány třetím stranám COOKIES. Soubory cookie jsou malé kousky dat uložené v mezipaměti prohlížeče uživatele. https://tendrx.io/ využívá soubory cookie k určení, zda jste v minulosti navštívili domovskou stránku. Žádné další informace o uživateli však nejsou shromažďovány.

https://tendrx.io/ může používat neosobní "souhrnné údaje" ke zlepšení provozu našich webových stránek nebo k analýze zájmu o oblasti našich webových stránek. Kromě toho, pokud poskytnete https://tendrx.io/ obsah ke zveřejnění nebo zpětnou vazbu, můžeme s vaším svolením zveřejnit vaše uživatelské jméno nebo jiné identifikační údaje.

https://tendrx.io/ může také zveřejnit osobní údaje, aby mohl reagovat na předvolání, soudní příkaz nebo jinou podobnou žádost. https://tendrx.io/ může také poskytnout takové osobní údaje v reakci na žádost orgánu činného v trestním řízení nebo pokud to jinak vyžaduje zákon. Vaše osobně identifikovatelné údaje mohou být poskytnuty jiné straně, pokud https://tendrx.io/ vyhlásí úpadek nebo dojde k převodu majetku nebo vlastnictví https://tendrx.io/ v souvislosti s navrhovanou nebo dokončenou reorganizací společnosti, jako jsou fúze nebo akvizice.

3. BEZPEČNOST. https://tendrx.io/ přijímá vhodná opatření k zajištění soukromí a bezpečnosti dat, včetně různých hardwarových a softwarových metodik. Nicméně https://tendrx.io/ nemůže zaručit bezpečnost jakýchkoli informací, které jsou zveřejněny online.

4. Jiné webové stránky. https://tendrx.io/ neodpovídá za zásady ochrany osobních údajů webových stránek, na které odkazuje. Pokud takovým třetím stranám poskytnete jakékoli informace, mohou se na ně vztahovat odlišná pravidla týkající se shromažďování a používání vašich osobních údajů. Důrazně doporučujeme, abyste se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů takové třetí strany dříve, než jí poskytnete jakékoli údaje. Nejsme zodpovědní za zásady nebo postupy třetích stran. Upozorňujeme, že naše stránky mohou obsahovat odkazy na jiné stránky na internetu, které vlastní a provozují třetí strany. Na informační praktiky těchto webových stránek, na které odkazují naše stránky, se tyto zásady nevztahují. Tyto jiné stránky mohou uživatelům zasílat své vlastní soubory cookie nebo jasné soubory GIF, shromažďovat údaje nebo vyžadovat osobní údaje. Toto shromažďování informací nemůžeme kontrolovat. Pokud máte jakékoli dotazy ohledně používání informací, které shromažďují, měli byste se obrátit přímo na tyto subjekty.

NEZLETILÍ. https://tendrx.io/ vědomě neshromažďuje osobní údaje nezletilých osob mladších 18 let. Nezletilým není dovoleno používat webové stránky nebo služby https://tendrx.io/ a https://tendrx.io/ žádá, aby nezletilí mladší 18 let neposkytovali na webové stránky žádné osobní údaje. Vzhledem k tomu, že informace týkající se nezletilých osob mladších 18 let nejsou shromažďovány, https://tendrx.io/ vědomě nešíří osobní údaje týkající se nezletilých osob mladších 18 let.

OPRAVY A AKTUALIZACE. Pokud si přejete upravit nebo aktualizovat informace, které jste obdrželi na adrese https://tendrx.io/, kontaktujte prosím support@tendrx.io.

5. ÚPRAVY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ. https://tendrx.io/. Zásady a podmínky používání webových stránek by byly příležitostně měněny nebo aktualizovány tak, aby odpovídaly požadavkům a standardům. Proto se zákazníkům doporučuje, aby tyto sekce často navštěvovali a byli tak informováni o změnách na webových stránkách. Změny nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění".