Retningslinjer for personvern

 

INFORMASJON SAMLET INN AV https://tendrx.io/

Dette er https://tendrx.io

("https://tendrx.io/") retningslinjer for personvern på nettet ("Retningslinjer"). Disse retningslinjene gjelder bare for aktiviteter https://tendrx.io/ utfører på sitt nettsted og gjelder ikke for https://tendrx.io/-aktiviteter som er "offline" eller ikke er relatert til nettstedet.

https://tendrx.io/ samler inn visse anonyme opplysninger om bruken av nettstedet. Disse opplysningene identifiserer ikke brukerne personlig, verken i seg selv eller i kombinasjon med andre opplysninger, og samles inn for å forbedre nettstedets ytelse. De anonyme dataene som samles inn av nettstedet https://tendrx.io/ kan omfatte informasjon som hvilken type nettleser du bruker, og lengden på besøket på nettstedet. Du kan også bli bedt om å oppgi personlig identifiserbar informasjon på nettstedet https://tendrx.io/, som kan omfatte navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Disse opplysningene kan samles inn når du sender tilbakemelding eller e-post til https://tendrx.io/ når du registrerer deg for tjenester eller foretar kjøp via nettstedet. I alle slike tilfeller har du muligheten til å gi oss personlig identifiserbar informasjon.

1. BRUK OG UTLEVERING AV INFORMASJON. Med mindre annet er angitt nedenfor, selger, bytter eller leier vi ikke ut din personlig identifiserbare informasjon som er samlet inn på nettstedet til andre. Informasjonen som samles inn av nettstedet vårt brukes til å behandle bestillinger, for å holde deg informert om bestillingsstatusen din, for å varsle deg om produkter eller spesialtilbud som kan være av interesse for deg, og for statistiske formål for å forbedre nettstedet vårt. Vi vil utlevere leveringsinformasjonen din til tredjeparter for bestillingssporingsformål eller behandle sjekken eller postanvisningen din, etter behov, fylle bestillingen din, forbedre funksjonaliteten til nettstedet vårt, utføre statistiske og dataanalyser, levere bestillingen din og levere salgsfremmende e-post til deg fra oss. For eksempel må vi utlevere postadresseinformasjonen din til leveringstjenesten for å levere produktene du har bestilt. 

2. Alle kreditt-/debetkortopplysninger og personlig identifiserbar informasjon vil IKKE lagres, selges, deles, leies eller leies ut til tredjeparter COOKIES. Informasjonskapsler er små biter av data som mellomlagres i en brukers nettleser. https://tendrx.io/ bruker informasjonskapsler for å finne ut om du har besøkt hjemmesiden tidligere. Ingen annen brukerinformasjon samles imidlertid inn.

https://tendrx.io/ kan bruke ikke-personlige "aggregerte data" for å forbedre driften av nettstedet vårt eller analysere interessen for områdene på nettstedet vårt. Hvis du gir https://tendrx.io/ innhold for publisering eller tilbakemelding, kan vi i tillegg publisere brukernavnet ditt eller andre identifiserende opplysninger med din tillatelse.

https://tendrx.io/ kan også avsløre personlig identifiserbar informasjon for å svare på en stevning, rettskjennelse eller en annen slik forespørsel. https://tendrx.io/ kan også gi slik personlig identifiserbar informasjon som svar på en rettshåndhevelsesbyrås forespørsel eller som ellers kreves ved lov. Din personlig identifiserbare informasjon kan bli gitt til en part hvis https://tendrx.io/ går konkurs eller det skjer en overføring av eiendelene eller eierskapet til https://tendrx.io/ i forbindelse med foreslåtte eller fullførte omorganiseringer, for eksempel fusjoner eller oppkjøp.

3. SIKKERHET. https://tendrx.io/ tar passende skritt for å sikre personvern og sikkerhet, blant annet ved hjelp av ulike maskinvare- og programvaremetoder. https://tendrx.io/ kan imidlertid ikke garantere sikkerheten til opplysninger som offentliggjøres på nettet.

4. ANDRE NETTSTEDER. https://tendrx.io/ er ikke ansvarlig for personvernreglene til nettsteder som det lenkes til. Hvis du gir opplysninger til slike tredjeparter, kan det gjelde andre regler for innsamling og bruk av personopplysningene dine. Vi anbefaler på det sterkeste at du gjennomgår slike tredjeparters retningslinjer for personvern før du oppgir opplysninger til dem. Vi er ikke ansvarlige for tredjeparters retningslinjer eller praksis. Vær oppmerksom på at nettstedene våre kan inneholde lenker til andre nettsteder på Internett som eies og drives av tredjeparter. Informasjonspraksisen til disse nettstedene som er lenket til nettstedet vårt, omfattes ikke av disse retningslinjene. Disse andre nettstedene kan sende sine egne informasjonskapsler eller klare GIF-er til brukerne, samle inn data eller be om personlig identifiserbar informasjon. Vi kan ikke kontrollere denne innsamlingen av informasjon. Du bør kontakte disse enhetene direkte hvis du har spørsmål om deres bruk av opplysningene de samler inn.

MINDREÅRIGE. https://tendrx.io/ samler ikke bevisst inn personopplysninger fra mindreårige under 18 år. Mindreårige har ikke lov til å bruke nettstedet eller tjenestene på https://tendrx.io/, og https://tendrx.io/ ber om at mindreårige under 18 år ikke sender inn personopplysninger til nettstedet. Siden opplysninger om mindreårige under 18 år ikke samles inn, distribuerer https://tendrx.io/ ikke bevisst personopplysninger om mindreårige under 18 år.

RETTELSER OG OPPDATERINGER. Hvis du ønsker å endre eller oppdatere opplysninger https://tendrx.io/ har mottatt, kan du kontakte support@tendrx.io.

5. ENDRINGER AV PERSONVERNREGLENE. https://tendrx.io/. Nettstedets retningslinjer og vilkår og betingelser vil bli endret eller oppdatert av og til for å oppfylle kravene og standardene. Kundene oppfordres derfor til å besøke disse delene ofte for å holde seg oppdatert om endringene på nettstedet. Endringer trer i kraft den dagen de legges ut".