Vilkår

Med virkning fra 1. februar 2021

Introduksjon

"TENDRX FZCO opprettholder https://tendrx.io/ Nettsted ("nettsted").

Velkommen til https://tendrx.io/. TendrX gir fagfolk innen logistikk muligheten til å finne ny virksomhet og nye forretningspartnere samtidig som de oppretter og vedlikeholder digitale relasjoner i logistikkmiljøet.

Disse tjenestevilkårene inneholder vilkårene og betingelsene som regulerer all bruk av plattformen og tjenestene våre og alt innhold, tjenester og/eller produkter som er tilgjengelige på eller via plattformen ("TendrX-tjenestene").
TendrX-tjenestene tilbys deg med forbehold om at du aksepterer, uten endringer fra partene i henhold til disse vilkårene for bruk, alle vilkårene og betingelsene i dette dokumentet og alle andre driftsregler, retningslinjer (inkludert, uten begrensning, våre retningslinjer for personvern på https://tendrx.io/privacy, og eventuelle fremtidige endringer av disse, og prosedyrer som kan publiseres fra tid til annen på plattformen eller gjøres tilgjengelig for deg på eller via TendrX-tjenestene. Når du godtar disse vilkårene, utgjør de en juridisk bindende kontrakt mellom deg og TendrX. Hvis du inngår disse vilkårene på vegne av en enhet, for eksempel arbeidsgiveren din eller selskapet du jobber for, erklærer du at du har juridisk myndighet til å binde denne enheten.
Vennligst les disse vilkårene nøye. Ved å registrere deg for, få tilgang til og/eller på annen måte bruke TendrX-tjenestene, bekrefter du at du har lest, forstått og godtar å være bundet av disse vilkårene. Hvis du ikke godtar å være bundet av disse vilkårene, må du ikke registrere deg eller bruke plattformen eller TendrX-tjenestene.
TendrX kan etter eget skjønn velge å suspendere eller avslutte tilgangen til eller bruken av TendrX-tjenestene for enhver som bryter disse vilkårene.
Hvis du registrerer deg for en gratis prøveversjon av TendrX-tjenestene, vil de gjeldende bestemmelsene i disse vilkårene gjelde for den gratis prøveversjonen.
For å godta disse vilkårene for seg selv må en person ha rettslig handleevne til å gjøre det, og vedkommende må være minst 18 år gammel. Når det gjelder en juridisk enhet, må enheten være behørig innlemmet med gyldig registrering.
Du inngår kontrakt med TENDRX-FZCO med base i Dubai, De forente arabiske emirater. Selskaper basert i De forente arabiske emirater vil inngå kontrakt med Grandstone services SL basert i Malaga, Spania.
Originalspråket for disse vilkårene er engelsk. TendrX kan gjøre oversettelser tilgjengelig for enkelhets skyld. I tilfelle konflikter mellom den opprinnelige engelske versjonen og en oversettelse, skal den engelske versjonen ha forrang.
Endringer

Vi kan endre denne kontrakten, våre priser, våre retningslinjer for personvern og våre retningslinjer for informasjonskapsler fra tid til annen. Hvis vi gjør vesentlige endringer i den, vil vi varsle deg gjennom tjenestene våre, eller på andre måter, for å gi deg muligheten til å gjennomgå endringene før de trer i kraft. Vi er enige i at endringer ikke kan ha tilbakevirkende kraft. Hvis du motsetter deg eventuelle endringer, kan du stenge kontoen din. Din fortsatte bruk av tjenestene våre etter at vi har publisert eller sendt et varsel om endringene i disse vilkårene, betyr at du samtykker til de oppdaterte vilkårene fra ikrafttredelsesdatoen.

Betaling
Du vil overholde betalingsforpliktelsene dine, og du godtar at vi lagrer betalingsinformasjonen din. Du er innforstått med at gebyrer og avgifter kan komme i tillegg til våre priser.
Hvis du kjøper noen av TendrX-tjenestene, samtykker du i å betale gjeldende avgifter og skatter der det er aktuelt. Unnlatelse av å betale disse avgiftene vil føre til oppsigelse av tjenestene dine.

 "De forente arabiske emirater er vårt bostedsland" og fastsetter at de gjeldende rett er den lokale lovgivningen. Alle tvister som oppstår i forbindelse med dette, skal bare behandles av en domstol med kompetent jurisdiksjon i De forente arabiske emirater.

Visa eller MasterCard debet- og kredittkort i USD OG EURO vil bli akseptert for betaling.
Vi vil ikke handle med eller levere tjenester til OFAC (Office of Foreign Assets Control) og sanksjonerte land i samsvar med lovgivningen i De forente arabiske emirater.
Kortinnehaveren må oppbevare en kopi av transaksjonsregistreringer og forhandlernes retningslinjer og regler.
Brukeren er ansvarlig for å vedlikeholde konfidensialitet av hans konto.

Du er enig i det:
Kjøpet ditt kan være underlagt valutagebyrer eller prisforskjeller basert på sted (f.eks. valutakurser).
Hvis du kjøper et abonnement, vil betalingsmåten din automatisk bli belastet ved starten av hver abonnementsperiode for de avgiftene og skattene som gjelder for den perioden. For å unngå fremtidige gebyrer må du si opp abonnementet før fornyelsesdatoen.
Aksepterte betalingsmåter er:
- kreditt-/debetkort
- elektronisk bankoverføring (mulig fra € 100 per måned avgift)
Retningslinjer for TendrX-brukere
Du samtykker til:
Overholdelse av alle gjeldende lover, inkludert, uten begrensning, personvernlover, lover om immaterielle rettigheter, anti-spam-lover, eksportkontrolllover, skattelover og myndighetskrav.
Gi korrekt informasjon og holde den oppdatert
Bruke tjenestene på en profesjonell måte.
Du samtykker i å la være:
Oppgi falske opplysninger
Utvikle, støtte eller bruke programvare, enheter, skript, roboter eller andre midler eller prosesser (inkludert crawlere, nettleser-plugins og tilleggsprogrammer eller annen teknologi) for å skrape tjenestene eller på annen måte kopiere profiler og andre data fra tjenestene;
Overstyre enhver sikkerhetsfunksjon eller omgå eller omgå eventuelle tilgangskontroller eller bruksbegrensninger for tjenesten.
kopiere, bruke, avsløre eller distribuere informasjon som er innhentet fra tjenestene, enten direkte eller gjennom tredjeparter (for eksempel søkemotorer), uten samtykke fra TendrX
Utlevere informasjon som du ikke har lov til å utlevere
Krenke andres immaterielle rettigheter, herunder opphavsrett, patenter, varemerker, forretningshemmeligheter eller andre eiendomsrettigheter.
Krenke TendrX' immaterielle rettigheter eller andre rettigheter.
Legg ut noe som inneholder programvarevirus, ormer eller annen skadelig kode.
reverse engineer, dekompilere, demontere, dechiffrere eller på annen måte forsøke å utlede kildekoden for tjenestene eller annen relatert teknologi som ikke er åpen kildekode
Selge/videreselge eller på annen måte tjene penger på tjenestene
Bruk roboter eller andre automatiserte metoder for å få tilgang til tjenestene, legge til eller laste ned kontakter, sende eller videresende meldinger;
Overvåke tjenestenes tilgjengelighet, ytelse eller funksjonalitet for ethvert konkurranseformål;
påføre tjenestene en urimelig belastning (f.eks. spam, tjenestenektangrep, virus, spillalgoritmer); og/eller
Automatisert behandling
Vi bruker data og informasjon om deg for å komme med relevante forslag til deg og andre. Å holde profilen din nøyaktig og oppdatert hjelper oss med å gjøre disse anbefalingene mer nøyaktige og relevante.

Støtte

TendrX skal gi rimelig teknisk støtte til kunden og dennes autoriserte bruker. Leverandøren skal svare på forespørsler om støtte fra en kunde ved hjelp av kontaktpersonene som er angitt nedenfor, så snart det er rimelig mulig.
Kontaktpersoner for alle henvendelser om støtte er:
- Kommunikasjon i appen via et støttesystem for billetter
- Support@tendrx.io

Intellektuell eiendom

Dette er en avtale om tilgang til og bruk av Tendrx-tjenestene, og du får ikke lisens til noen programvare gjennom denne avtalen. TendrX-tjenestene er beskyttet av lover om immaterielle rettigheter, de tilhører og er vår eller våre lisensgiveres (hvis noen) eiendom, og vi beholder alle eierrettigheter til dem. Du samtykker i å ikke kopiere, leie, lease, selge, distribuere eller lage avledede verk basert på TendrX-tjenestene, helt eller delvis, på noen måte, med mindre det er uttrykkelig godkjent skriftlig av oss.
Vi oppfordrer kunder til å komme med tilbakemeldinger og forslag til TendrX-tjenestene. Du samtykker i at slike tilbakemeldinger og forslag vil være ikke-konfidensielle og at vi eier alle rettigheter til å bruke og innlemme dem i TendrX-tjenestene, uten betaling eller henvisning til deg.

Innhold

Ved å bruke tjenestene kan du støte på innhold eller informasjon som kan være unøyaktig, ufullstendig, forsinket, villedende, ulovlig, støtende eller på annen måte skadelig. TendrX gjennomgår vanligvis ikke innhold levert av våre kunder eller andre. Du samtykker i at vi ikke er ansvarlige for andres (inkludert andre medlemmers) innhold eller informasjon. Vi kan ikke alltid forhindre slikt misbruk av våre tjenester, og du samtykker i at vi ikke er ansvarlige for slikt misbruk. Ta kontakt med oss for å rapportere innhold eller informasjon som beskrevet ovenfor: report@tendrx.io.

Garanti

Med mindre annet er uttrykkelig angitt av TendrX, leveres TendrX-tjenestene, materialet og alt innhold, tjenester som gjøres tilgjengelig med eller via TendrX-tjenestene "som de er" og "som tilgjengelig" uten garantier av noe slag, verken uttrykkelig eller underforstått.
Med mindre annet er uttrykkelig angitt av TendrX, garanterer ikke TendrX og dets tilknyttede selskaper at TendrX-tjenestene og innhold, tjenester eller funksjoner som gjøres tilgjengelig med eller via TendrX-tjenestene, vil være uavbrutt eller feilfrie, eller at serverne som gjør dem tilgjengelige, er fri for virus eller andre skadelige komponenter.
Hvis disse lovene gjelder for deg, kan det hende at noen av eller alle de ovennevnte ansvarsfraskrivelsene, utelukkelsene eller begrensningene ikke gjelder for deg, og du kan ha ytterligere rettigheter.

Varighet

TendrX vil behandle data på vegne av Kunden frem til opphør av Tjenestene i samsvar med disse Vilkårene. Ved oppsigelse vil TendrX lagre Kundens data i en periode på seks måneder, dersom Kunden ønsker å gjenåpne Kontoen for å gjenoppta bruken av TendrX-tjenestene eller for å eksportere Kundedata, med mindre Kunden gir beskjed om noe annet. TendrX sletter alle personopplysninger etter at levering av tjenester knyttet til behandling er avsluttet, og sletter eksisterende.

Oppsigelse

Både du og TendrX kan si opp denne kontrakten når som helst med varsel til den andre. Ved oppsigelse mister du retten til å få tilgang til eller bruke tjenestene. Følgende skal overleve oppsigelsen: Eventuelle beløp som en av partene skylder før oppsigelsen, forblir skyldige etter oppsigelsen.

Erstatning

Du samtykker i å forsvare, skadesløsholde og holde TendrX og dets tilknyttede selskaper, og deres respektive direktører, ledere, ansatte og agenter, skadesløse for eventuelle krav, tap, skader, forpliktelser, inkludert advokathonorarer, som oppstår som følge av din bruk eller misbruk av TendrX-tjenestene, dets tilknyttede selskaper og/eller tredjeparter, brudd på disse vilkårene, brudd på rettighetene til enhver annen person eller enhet, eller brudd på de foregående representasjonene, garantiene og forpliktelsene.
Du skal holde oss og våre tilknyttede selskaper skadesløse, forsvare og holde oss og våre tilknyttede selskaper skadesløse, på din bekostning, mot ethvert krav fra tredjepart, søksmål, sak eller prosedyre (hver, et "søksmål") anlagt mot oss (og våre ledere, styremedlemmer, ansatte, agenter, tjenesteleverandører, lisensgivere og tilknyttede selskaper) av en tredjepart som ikke er tilknyttet oss eller våre tilknyttede selskaper i den grad et slikt søksmål er basert på eller oppstår som følge av
- uautorisert eller ulovlig bruk av TendrX-tjenesten av deg eller dine tilknyttede selskaper,
- din eller dine tilknyttede selskapers manglende overholdelse av eller brudd på denne avtalen,
- din eller dine tilknyttede selskapers bruk av tredjepartsprodukter, eller
- uautorisert bruk av TendrX-tjenesten av andre personer som bruker brukerinformasjonen din.
Vi vil: varsle deg skriftlig innen ti (10) dager etter at vi blir kjent med et slikt krav; gi deg enekontroll over forsvaret eller oppgjøret av et slikt krav; og gi deg (på din bekostning) all informasjon og assistanse som du med rimelighet ber om for å håndtere forsvaret eller oppgjøret av kravet. Du vil ikke godta noe forlik som pålegger oss en forpliktelse, krever at vi innrømmer, eller pålegger ansvar som ikke dekkes av disse skadesløsholdelsene eller legger begrensninger på oss uten vårt skriftlige forhåndssamtykke.
Gjeldende lov og jurisdiksjon

I tilfelle tvist, uenighet eller krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse vilkårene, herunder, men ikke begrenset til, inngåelse, gyldighet, brudd på eller oppsigelse av dem, skal partene forsøke å løse saken i minnelighet gjennom gjensidige forhandlinger. Dersom en gjensidig akseptabel løsning ikke kan oppnås innen rimelig tid, vil hver av partene ha rett til å søke alle tilgjengelige rettsmidler, inkludert rettsmidler underlagt vilkårene og betingelsene som er angitt nedenfor. Uavhengig av det foregående og i henhold til vilkårene og betingelsene som er angitt nedenfor, kan hver av partene søke midlertidig forføyning med hensyn til ethvert omtvistet spørsmål i den grad det er mulig i henhold til gjeldende lov. Dersom en minnelig løsning mellom partene ikke er mulig, skal tvisten løses endelig i retten eller ved voldgift som angitt her, i henhold til vilkårene og betingelsene som er angitt nedenfor. Disse vilkårene er underlagt lovene i De forente arabiske emirater.

Hele avtalen

Disse vilkårene utgjør hele avtalen mellom kunden og TendrX vedrørende kundens bruk av TendrX-tjenestene og erstatter alle tidligere avtaler, forslag eller representasjoner, skriftlige eller muntlige, vedrørende innholdet. Med mindre annet er angitt her, vil ingen endring, tillegg eller fraskrivelse av noen bestemmelse i disse vilkårene være gyldig med mindre den er skriftlig og signert av parten som endringen, tillegget eller fraskrivelsen skal gjøres gjeldende mot.

Klager og merknader

TendrX har utnevnt et personvernombud. For å utøve dine rettigheter angående dine personopplysninger, eller hvis du har spørsmål angående disse vilkårene eller vår personvernpraksis, kan du sende oss en e-post til privacy@tendrx.io.

Gjeldende lov og jurisdiksjon

I tilfelle tvist, uenighet eller krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse vilkårene, herunder, men ikke begrenset til, inngåelse, gyldighet, brudd på eller oppsigelse av dem, skal partene forsøke å løse saken i minnelighet gjennom gjensidige forhandlinger. Dersom en gjensidig akseptabel løsning ikke kan oppnås innen rimelig tid, vil hver av partene ha rett til å søke alle tilgjengelige rettsmidler, inkludert rettsmidler underlagt vilkårene og betingelsene som er angitt nedenfor. Uavhengig av det foregående og i henhold til vilkårene og betingelsene som er angitt nedenfor, kan hver av partene søke midlertidig forføyning med hensyn til ethvert omtvistet spørsmål i den grad det er mulig i henhold til gjeldende lov. Dersom en minnelig løsning mellom partene ikke er mulig, skal tvisten løses endelig i retten eller ved voldgift som angitt her, i henhold til vilkårene og betingelsene som er angitt nedenfor. Disse vilkårene er underlagt OAEs lover....

Abonnementet ditt

Når du kjøper et abonnement, kan du åpne en konto og ha 1 eller flere brukere til den kontoen. Med denne kontoen kan du publisere bedriftsopplysninger og informasjon og gjøre deg selv anonym eller synlig via TendrX-tjenestene. I forholdet mellom deg og TendrX eier du innholdet du publiserer på eller laster opp til TendrX-plattformen, og du gir kun TendrX og våre tilknyttede selskaper følgende ikke-eksklusive lisens:

En verdensomspennende, overførbar og underlisensierbar rett til å bruke, kopiere, endre, distribuere, publisere og behandle informasjon og innhold som du leverer gjennom våre tjenester og andres tjenester, uten ytterligere samtykke, varsel og/eller kompensasjon til deg eller andre. Disse rettighetene er begrenset på følgende måter:
Du kan avslutte denne lisensen for spesifikt innhold ved å slette slikt innhold fra tjenestene, eller generelt ved å stenge kontoen din.
Selv om vi kan redigere og gjøre formatendringer i innholdet ditt (for eksempel oversette eller transkribere det, endre størrelse, layout eller filtype eller fjerne metadata), vil vi ikke endre betydningen av uttrykket ditt.
Du og Tendrx er enige om at hvis innholdet inneholder personopplysninger, er det underlagt vår personvernerklæring.
Du og TendrX samtykker i at vi kan få tilgang til, lagre, behandle og bruke all informasjon og personopplysninger som du oppgir i samsvar med vilkårene i personvernerklæringen og dine valg (inkludert innstillinger).
Ved å sende inn forslag eller andre tilbakemeldinger om våre tjenester til TendrX, samtykker du i at TendrX kan bruke og dele slike tilbakemeldinger til ethvert formål uten kompensasjon til deg.

 

BETALINGSBEKREFTELSE - Når betalingen er utført, vil bekreftelsen bli sendt til kunden via e-post innen 24 timer etter at betalingen er mottatt.

AVBESTILLINGSREGLER - Kunden kan kansellere bestillingen innen 24 timer; refusjon vil bli tilbakebetalt til betalingsløsningen som kunden opprinnelig brukte. Det kan ta opptil 45 dager før tilbakebetalingen er fullført.

POLITIKK FOR REFUNDERING - Refusjon vil kun skje gjennom den opprinnelige betalingsmåten.