Polityka prywatności

 

INFORMACJE ZEBRANE PRZEZ https://tendrx.io/

To jest https://tendrx.io

("https://tendrx.io/") polityka prywatności online ("Polityka"). Niniejsza polityka dotyczy wyłącznie działań https://tendrx.io/ podejmowanych na jej stronie internetowej i nie ma zastosowania do działań https://tendrx.io/, które są "offline" lub niezwiązane ze stroną internetową.

https://tendrx.io/ gromadzi pewne anonimowe dane dotyczące korzystania z witryny. Informacje te nie identyfikują osobiście użytkowników, same w sobie lub w połączeniu z innymi informacjami, i są gromadzone w celu poprawy działania strony internetowej. Anonimowe dane zbierane przez stronę https://tendrx.io/ mogą zawierać takie informacje jak rodzaj używanej przeglądarki oraz długość wizyty na stronie. Na stronie internetowej https://tendrx.io/ można również poprosić o podanie informacji umożliwiających identyfikację osoby, które mogą obejmować imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail. Informacje te mogą być zbierane, gdy opinie lub wiadomości e-mail są wysyłane do https://tendrx.io/, gdy użytkownik rejestruje się w celu korzystania z usług lub dokonuje zakupów za pośrednictwem strony internetowej. We wszystkich takich przypadkach użytkownik ma możliwość przekazania nam informacji umożliwiających identyfikację.

1. WYKORZYSTANIE I UJAWNIANIE INFORMACJI. O ile nie określono inaczej poniżej, nie sprzedajemy, nie handlujemy ani nie wynajmujemy innym osobom informacji umożliwiających identyfikację użytkownika zebranych na stronie. Informacje zebrane przez naszą stronę są wykorzystywane do przetwarzania zamówień, informowania o statusie zamówienia, powiadamiania o produktach lub ofertach specjalnych, które mogą być dla Ciebie interesujące, oraz do celów statystycznych w celu poprawy naszej strony. Będziemy ujawniać informacje o dostawie stronom trzecim w celu śledzenia zamówienia lub przetwarzania czeku lub przekazu pieniężnego, w zależności od potrzeb, wypełnienia zamówienia, poprawy funkcjonalności naszej strony, wykonywania analiz statystycznych i danych dostarczania zamówienia i dostarczania promocyjnych wiadomości e-mail do Ciebie od nas. Na przykład, musimy wydać informacje o adresie pocztowym do usługi dostawy, aby dostarczyć produkty, które zostały zamówione. 

2. Wszystkie szczegóły dotyczące kart kredytowych/debetowych oraz dane osobowe NIE będą przechowywane, sprzedawane, udostępniane, wynajmowane lub dzierżawione osobom trzecim COOKIES. Cookies to małe kawałki danych przechowywane w przeglądarce użytkownika. https://tendrx.io/ wykorzystuje cookies do określenia, czy użytkownik odwiedził stronę główną w przeszłości. Nie są jednak zbierane żadne inne informacje o użytkowniku.

https://tendrx.io/ może wykorzystywać nieosobowe "dane zbiorcze" w celu usprawnienia działania naszej strony internetowej lub analizy zainteresowania obszarami naszej strony. Dodatkowo, jeśli dostarczasz https://tendrx.io/ treści do publikacji lub opinii, możemy opublikować Twoją nazwę użytkownika lub inne dane identyfikacyjne za Twoją zgodą.

https://tendrx.io/ może również ujawnić dane osobowe w celu odpowiedzi na wezwanie do sądu, nakaz sądowy lub inne takie żądanie. https://tendrx.io/ może również dostarczyć takie dane osobowe w odpowiedzi na żądanie organów ścigania lub w inny sposób wymagany przez prawo. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane stronie, jeśli https://tendrx.io/ złoży wniosek o upadłość lub nastąpi przeniesienie aktywów lub własności https://tendrx.io/ w związku z proponowanymi lub skonsumowanymi reorganizacjami korporacyjnymi, takimi jak fuzje lub przejęcia.

3. BEZPIECZEŃSTWO. https://tendrx.io/ podejmuje odpowiednie kroki w celu zapewnienia prywatności i bezpieczeństwa danych, w tym poprzez różne metodologie sprzętu i oprogramowania. Jednakże, https://tendrx.io/ nie może zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które są ujawniane online.

4. INNE STRONY. https://tendrx.io/ nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których zamieszcza linki. W przypadku przekazania jakichkolwiek informacji takim stronom trzecim mogą obowiązywać inne zasady dotyczące gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności takich stron trzecich przed przekazaniem im jakichkolwiek danych. Nie ponosimy odpowiedzialności za politykę lub praktyki osób trzecich. Należy pamiętać, że nasze strony mogą zawierać linki do innych stron w Internecie, które są własnością i są obsługiwane przez osoby trzecie. Praktyki informacyjne tych stron internetowych, do których prowadzą linki z naszej strony, nie są objęte niniejszą Polityką. Te inne strony mogą wysyłać własne pliki cookie lub czyste GIF-y do użytkowników, zbierać dane lub zabiegać o informacje umożliwiające identyfikację osoby. Nie możemy kontrolować tego zbierania informacji. Należy skontaktować się bezpośrednio z tymi podmiotami, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące wykorzystania przez nie gromadzonych informacji.

NIELETNI. https://tendrx.io/ nie zbiera świadomie danych osobowych od nieletnich poniżej 18 roku życia. Nieletni nie mogą korzystać z witryny https://tendrx.io/ lub usług, a https://tendrx.io/ prosi, aby nieletni poniżej 18 roku życia nie przesyłali żadnych danych osobowych do witryny. Ponieważ informacje dotyczące osób niepełnoletnich poniżej 18 roku życia nie są gromadzone, https://tendrx.io/ nie rozpowszechnia świadomie danych osobowych dotyczących osób niepełnoletnich poniżej 18 roku życia.

KOREKTY I AKTUALIZACJE. Jeśli chcesz zmodyfikować lub zaktualizować jakiekolwiek informacje otrzymane przez https://tendrx.io/, prosimy o kontakt z support@tendrx.io.

5. MODYFIKACJE POLITYKI PRYWATNOŚCI. https://tendrx.io/. Polityka strony internetowej oraz Regulamin będą od czasu do czasu zmieniane lub aktualizowane w celu spełnienia wymagań i standardów. Dlatego zachęcamy Klientów do częstego odwiedzania tych sekcji, aby być na bieżąco ze zmianami na stronie. Zmiany będą obowiązywać od dnia ich zamieszczenia".