Termeni

În vigoare de la 1 februarie 2021

Introducere

"TENDRX FZCO menține https://tendrx.io/ Site web ("Site").

Bine ați venit pe https://tendrx.io/. TendrX oferă profesioniștilor din domeniul logisticii oportunitatea de a găsi noi afaceri și noi parteneri de afaceri, creând și menținând în același timp relații digitale în cadrul comunității logistice.

Acești Termeni și condiții de utilizare conțin termenii și condițiile care guvernează întreaga utilizare a Platformei și a Serviciilor noastre și a întregului conținut, servicii și/sau produse disponibile pe sau prin intermediul Platformei ("Serviciile TendrX").
Serviciile TendrX vă sunt oferite sub rezerva acceptării de către dvs., fără modificări de către părți în conformitate cu acești Termeni și condiții de utilizare), a tuturor termenilor și condițiilor conținute în prezentul document și a tuturor celorlalte reguli de funcționare, politici (inclusiv, fără a se limita la, Politica noastră de confidențialitate la https://tendrx.io/privacy, precum și orice modificări viitoare ale acesteia și proceduri care pot fi publicate din când în când pe Platformă sau puse la dispoziția dvs. pe sau prin intermediul Serviciilor TendrX. Atunci când sunt acceptați de dumneavoastră, acești Termeni formează un contract obligatoriu din punct de vedere juridic între dumneavoastră și TendrX. Dacă încheiați acești Termeni în numele unei entități, cum ar fi angajatorul dvs. sau compania pentru care lucrați, declarați că aveți autoritatea legală de a obliga acea entitate.
Vă rugăm să citiți cu atenție acești termeni. Prin înregistrarea, accesarea și/sau utilizarea în alt mod a serviciilor TendrX, recunoașteți că ați citit, ați înțeles și sunteți de acord să vă supuneți acestor termeni. Dacă nu sunteți de acord să vă supuneți acestor termeni, nu vă înregistrați și nu utilizați platforma sau serviciile TendrX.
TendrX poate, la discreția sa, să suspende sau să rezilieze accesul sau utilizarea Serviciilor TendrX de către orice persoană care încalcă acești Termeni.
Dacă vă înregistrați pentru o încercare gratuită a Serviciilor TendrX, prevederile aplicabile ale acestor Termeni vor guverna acea încercare gratuită.
Pentru a accepta acești Termeni pentru sine, o persoană trebuie să aibă capacitatea legală de a face acest lucru și trebuie să aibă cel puțin 18 ani. În cazul unei entități juridice, aceasta trebuie să fie înregistrată în mod corespunzător și să fie înregistrată în mod valabil.
Sunteți în contract cu TENDRX-FZCO cu sediul în Dubai, Emiratele Arabe Unite. Companiile cu sediul în EAU vor încheia contracte cu Grandstone services SL cu sediul în Malaga, Spania.
Limba originală a acestor Termeni este engleza. TendrX poate pune la dispoziție traduceri pentru comoditate. În caz de conflicte între versiunea originală în limba engleză și orice traducere, versiunea în limba engleză va prevala.
Modificări

Este posibil să modificăm acest Contract, prețurile noastre, Politica noastră de confidențialitate și Politica privind modulele cookie din când în când. În cazul în care aducem modificări importante, vă vom notifica prin intermediul Serviciilor noastre sau prin alte mijloace, pentru a vă oferi posibilitatea de a revizui modificările înainte ca acestea să intre în vigoare. Suntem de acord că modificările nu pot fi retroactive. Dacă vă opuneți oricăror modificări, puteți să vă închideți contul. utilizarea continuă a Serviciilor noastre după ce publicăm sau trimitem o notificare cu privire la modificările aduse acestor termeni înseamnă că sunteți de acord cu termenii actualizați de la data intrării lor în vigoare.

Plata
Vă veți onora obligațiile de plată și sunteți de acord să vă stocăm informațiile de plată. Recunoașteți că la prețurile noastre se pot adăuga taxe și impozite.
Dacă achiziționați oricare dintre serviciile TendrX, sunteți de acord să plătiți taxele și impozitele aplicabile, acolo unde este cazul. Neplata acestor taxe va duce la încetarea serviciilor dumneavoastră.

 "Emiratele Arabe Unite ale Emiratelor este țara noastră de domiciliu" și stipulează că legea aplicabilă este legea locală. Toate litigiile apărute în legătură cu aceasta vor fi judecate numai de o instanță competentă din Emiratele Arabe Unite.

Carduri de debit și de credit Visa sau MasterCard în USD & EURO vor fi acceptate pentru plată.
Nu vom face schimburi comerciale cu sau nu vom furniza servicii către OFAC (Biroul de control al activelor străine) și țările sancționate, în conformitate cu legislația Emiratelor Arabe Unite.
Titularul cardului trebuie să păstreze o copie a înregistrări de tranzacții și politicile și normele privind comercianții.
Utilizatorul este responsabil pentru menținerea confidențialitate din contul său.

Sunteți de acord că:
Achiziția dvs. poate fi supusă unor comisioane de schimb valutar sau unor diferențe de preț în funcție de locație (de exemplu, ratele de schimb valutar).
Dacă achiziționați un abonament, metoda dvs. de plată va fi debitată automat la începutul fiecărei perioade de abonament pentru taxele și impozitele aplicabile perioadei respective. Pentru a evita taxarea viitoare, anulați abonamentul înainte de data reînnoirii.
Metodele de plată acceptate sunt:
- carduri de credit/debit
- transfer bancar electronic (posibil începând cu o taxă de 100 € pe lună)
Politica de utilizare TendrX
Sunteți de acord cu:
Respectarea tuturor legilor aplicabile, inclusiv, fără limitare, a legilor privind confidențialitatea, a legilor privind proprietatea intelectuală, a legilor anti-spam, a legilor privind controlul exporturilor, a legilor fiscale și a cerințelor de reglementare.
Furnizarea de informații corecte și actualizarea acestora
Utilizarea Serviciilor într-o manieră profesională.
Sunteți de acord să nu:
Furnizarea de informații false
Să dezvolte, să susțină sau să utilizeze software, dispozitive, scripturi, roboți sau orice alte mijloace sau procese (inclusiv crawlere, plugin-uri și add-on-uri de browser sau orice altă tehnologie) pentru a verifica Serviciile sau pentru a copia în alt mod profiluri și alte date din Servicii;
să anuleze orice funcție de securitate sau să ocolească sau să eludeze orice control al accesului sau limite de utilizare a Serviciului
să copiați, să utilizați, să dezvăluiți sau să distribuiți orice informație obținută din Servicii, fie direct, fie prin intermediul unor terțe părți (cum ar fi motoarele de căutare), fără acordul TendrX
Dezvăluiți informații pe care nu aveți voie să le dezvăluiți
Încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală ale altora, inclusiv drepturi de autor, brevete, mărci comerciale, secrete comerciale sau alte drepturi de proprietate.
Să încalce proprietatea intelectuală sau alte drepturi ale TendrX.
Postați orice conține viruși software, viermi sau orice alt cod dăunător.
să faceți inginerie inversă, să descompilați, să dezasamblați, să descifrați sau să încercați în alt mod să obțineți codul sursă al Serviciilor sau al oricărei tehnologii conexe care nu este open source
Vânzarea/revânzarea sau monetizarea în alt mod a Serviciilor
Utilizați roboți sau alte metode automate pentru a accesa Serviciile, pentru a adăuga sau descărca contacte, pentru a trimite sau redirecționa mesaje;
să monitorizeze disponibilitatea, performanța sau funcționalitatea serviciilor în orice scop concurențial;
să genereze o sarcină nerezonabilă asupra Serviciilor (de exemplu, spam, atac de refuz de serviciu, viruși, algoritmi de joc); și/sau
Prelucrare automatizată
Utilizăm date și informații despre dumneavoastră pentru a vă face sugestii relevante dumneavoastră și altora. Menținerea profilului dvs. corect și actualizat ne ajută să facem aceste recomandări mai precise și mai relevante.

Suport

TendrX va furniza asistență tehnică rezonabilă clientului și utilizatorului autorizat al acestuia. Furnizorul va răspunde solicitărilor de asistență din partea unui Client utilizând contactele stabilite mai jos, cât mai curând posibil în mod rezonabil.
Persoanele de contact pentru toate solicitările de sprijin sunt:
- Comunicare în aplicație prin intermediul unui sistem de asistență prin bilete
- Support@tendrx.io

Proprietatea intelectuală

Acesta este un acord de acces și utilizare a Serviciilor Tendrx, iar prin acest acord nu vi se acordă o licență pentru niciun software. Serviciile TendrX sunt protejate de legile privind proprietatea intelectuală, ne aparțin și sunt proprietatea noastră sau a licențiatorilor noștri (dacă există), iar noi ne păstrăm toate drepturile de proprietate asupra acestora. Sunteți de acord să nu copiați, închiriați, dați în leasing, vindeți, distribuiți sau creați lucrări derivate bazate pe Serviciile TendrX, în întregime sau parțial, prin orice mijloace, cu excepția cazului în care sunteți autorizat în mod expres în scris de către noi.
Încurajăm clienții să ofere feedback și sugestii cu privire la serviciile TendrX. Sunteți de acord că astfel de feedback și sugestii vor fi neconfidențiale și că deținem toate drepturile de a le utiliza și de a le încorpora în Serviciile TendrX, fără a vă plăti sau a vă atribui.

Conținut

Prin utilizarea Serviciilor, este posibil să întâlniți conținut sau informații care ar putea fi inexacte, incomplete, întârziate, înșelătoare, ilegale, ofensatoare sau dăunătoare în alt mod. În general, TendrX nu revizuiește conținutul furnizat de Clienții noștri sau de alte persoane. Sunteți de acord că nu suntem responsabili pentru conținutul sau informațiile altora (inclusiv ale altor membri). Nu putem preveni întotdeauna această utilizare abuzivă a Serviciilor noastre și sunteți de acord că nu suntem responsabili pentru o astfel de utilizare abuzivă. Vă rugăm să ne contactați pentru a ne raporta conținutul sau informațiile așa cum este descris mai sus: report@tendrx.io.

Garanție

Cu excepția cazului în care TendrX declară în mod expres contrariul, serviciile TendrX, materialele și orice conținut, servicii puse la dispoziție cu sau prin intermediul serviciilor TendrX sunt furnizate "așa cum sunt" și "așa cum sunt disponibile", fără garanții de niciun fel, fie ele exprese sau implicite.
Cu excepția cazului în care TendrX declară în mod expres contrariul, TendrX și afiliații săi nu garantează că serviciile TendrX și orice conținut, servicii sau caracteristici puse la dispoziție cu sau prin intermediul serviciilor TendrX vor fi neîntrerupte sau lipsite de erori sau că serverele care le pun la dispoziție sunt lipsite de viruși sau alte componente dăunătoare.
Legile din anumite țări nu permit limitări ale garanțiilor implicite sau excluderea sau limitarea anumitor daune.Dacă aceste legi se aplică în cazul dumneavoastră, este posibil ca unele sau toate dezmințirile, excluderile sau limitările de mai sus să nu vi se aplice, iar dumneavoastră să aveți drepturi suplimentare.

Durata

TendrX va prelucra datele în numele Clientului până la încetarea Serviciilor în conformitate cu acești Termeni. La încetarea contractului, TendrX va stoca datele Clientului pentru o perioadă de șase luni, în cazul în care Clientul dorește să redeschidă Contul pentru a relua utilizarea Serviciilor TendrX sau pentru a exporta Datele Clientului, cu excepția cazului în care Clientul a primit instrucțiuni contrare. TendrX șterge toate datele cu caracter personal după încetarea furnizării serviciilor referitoare la procesare și șterge datele existente.

Terminare

Atât dumneavoastră, cât și TendrX puteți rezilia prezentul contract în orice moment, printr-o notificare adresată celuilalt. La reziliere, pierdeți dreptul de a accesa sau de a utiliza Serviciile. Următoarele vor supraviețui rezilierii: Orice sume datorate de oricare dintre părți înainte de reziliere rămân datorate și după reziliere.

Despăgubire

Sunteți de acord să apărați, să despăgubiți și să exonerați TendrX și afiliații săi, precum și directorii, funcționarii, angajații și agenții lor respectivi, de orice pretenții, pierderi, daune, responsabilități, inclusiv onorariile avocaților, care rezultă din utilizarea sau utilizarea necorespunzătoare de către dumneavoastră a Serviciilor TendrX, a afiliaților săi și/sau a terților, încălcarea acestor Termeni, încălcarea drepturilor oricărei alte persoane sau entități sau orice încălcare a declarațiilor, garanțiilor și convențiilor de mai sus.
Ne veți despăgubi, apăra și ne veți exonera pe noi și pe afiliații noștri, pe cheltuiala dumneavoastră, de orice reclamație, proces, acțiune sau procedură (fiecare, o "Acțiune") intentată împotriva noastră (și a funcționarilor, directorilor, angajaților, agenților, furnizorilor de servicii, licențiatorilor și afiliaților noștri) de către o terță parte care nu este afiliată cu noi sau cu afiliații noștri, în măsura în care o astfel de Acțiune se bazează pe sau rezultă din
- utilizarea neautorizată sau ilegală a Serviciului TendrX de către dumneavoastră sau de către afiliații dumneavoastră,
- nerespectarea sau încălcarea de către dumneavoastră sau de către afiliații dumneavoastră a prezentului acord,
- utilizarea de către dvs. sau de către afiliații dvs. a Produselor terților sau
- utilizarea neautorizată a Serviciului TendrX de către orice altă persoană care utilizează informațiile dumneavoastră de utilizator.
Vă vom: notifica în scris în termen de zece (10) zile de la data la care am luat cunoștință de o astfel de reclamație; vă vom oferi controlul exclusiv al apărării sau soluționării unei astfel de reclamații; și vă vom furniza (pe cheltuiala dvs.) toate informațiile și asistența pe care le solicitați în mod rezonabil pentru a vă ocupa de apărarea sau soluționarea reclamației. Nu veți accepta nicio înțelegere care ne impune o obligație; ne cere să facem o recunoaștere; sau impune o răspundere care nu este acoperită de aceste despăgubiri sau ne impune restricții fără acordul nostru prealabil în scris.
Legea aplicabilă și jurisdicția

În cazul unei dispute, controverse sau reclamații care rezultă din sau în legătură cu acești Termeni, inclusiv, dar fără a se limita la formarea, validitatea, încălcarea sau rezilierea acestora, părțile vor încerca să rezolve problema pe cale amiabilă prin negocieri reciproce. În cazul în care nu se poate ajunge la o soluționare reciproc acceptabilă într-un termen rezonabil, oricare dintre părți va avea dreptul de a solicita toate căile de atac disponibile, inclusiv căile de atac legale, sub rezerva termenilor și condițiilor stabilite mai jos. Fără a aduce atingere celor de mai sus și sub rezerva termenilor și condițiilor stabilite mai jos, oricare dintre părți poate solicita măsuri de încetare a executării în ceea ce privește orice chestiune litigioasă, în măsura în care acest lucru este posibil în conformitate cu legislația aplicabilă. În cazul în care nu este posibilă o soluționare pe cale amiabilă între părți, litigiul va fi soluționat definitiv în instanță sau prin arbitraj, astfel cum se desemnează în prezentul document, sub rezerva termenilor și condițiilor stabilite mai jos. Acești Termeni sunt guvernați de legile din Emiratele Arabe Unite.

Întregul acord

Acești Termeni reprezintă întregul acord între Client și TendrX cu privire la utilizarea de către Client a Serviciilor TendrX și înlocuiește toate acordurile, propunerile sau declarațiile anterioare, scrise sau orale, referitoare la subiectul acestora. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul document, nicio modificare, niciun amendament sau renunțare la vreo prevedere a acestor Termeni nu va fi eficientă decât dacă este făcută în scris și semnată de partea împotriva căreia urmează să fie invocată modificarea, amendamentul sau renunțarea.

Plângeri și notificări

TendrX a numit un responsabil cu protecția datelor. Pentru a vă exercita drepturile în ceea ce privește datele dvs. personale sau dacă aveți întrebări cu privire la acești Termeni sau la practicile noastre de confidențialitate, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la privacy@tendrx.io.

Legea aplicabilă și jurisdicția

În cazul unei dispute, controverse sau reclamații care rezultă din sau în legătură cu acești Termeni, inclusiv, dar fără a se limita la formarea, validitatea, încălcarea sau rezilierea acestora, părțile vor încerca să rezolve problema pe cale amiabilă prin negocieri reciproce. În cazul în care nu se poate ajunge la o soluționare reciproc acceptabilă într-un termen rezonabil, oricare dintre părți va avea dreptul de a solicita toate căile de atac disponibile, inclusiv căile de atac legale, sub rezerva termenilor și condițiilor stabilite mai jos. Fără a aduce atingere celor de mai sus și sub rezerva termenilor și condițiilor stabilite mai jos, oricare dintre părți poate solicita măsuri de încetare a executării în ceea ce privește orice chestiune litigioasă, în măsura în care acest lucru este posibil în conformitate cu legislația aplicabilă. În cazul în care nu este posibilă o soluționare pe cale amiabilă între părți, litigiul va fi soluționat definitiv în instanță sau prin arbitraj, astfel cum se desemnează în prezentul document, sub rezerva termenilor și condițiilor stabilite mai jos. Acești Termeni sunt guvernați de legile din OAE..

Abonamentul dvs.

Atunci când cumpărați un abonament, puteți deschide un Cont și puteți avea 1 sau mai mulți Utilizatori în acel Cont. Cu acest Cont puteți să vă publicați detaliile și informațiile despre companie și să vă faceți anonim sau vizibil prin intermediul serviciilor TendrX. Între dumneavoastră și TendrX, sunteți proprietarul conținutului pe care îl publicați sau îl încărcați pe platforma TendrX și acordați TendrX și afiliaților noștri doar următoarea licență neexclusivă:

Un drept la nivel mondial, transferabil și sublicențiabil de a utiliza, copia, modifica, distribui, publica și procesa informațiile și conținutul pe care le furnizați prin intermediul serviciilor noastre și al serviciilor altora, fără niciun alt consimțământ, notificare și/sau compensație pentru dumneavoastră sau pentru alții. Aceste drepturi sunt limitate în următoarele moduri:
Puteți pune capăt acestei licențe pentru un anumit conținut prin ștergerea conținutului respectiv din Servicii sau, în general, prin închiderea contului dvs.
Deși este posibil să edităm și să modificăm formatul conținutului dvs. (cum ar fi traducerea sau transcrierea acestuia, modificarea dimensiunii, a aspectului sau a tipului de fișier sau eliminarea metadatelor), nu vom modifica sensul expresiei dvs.
Dumneavoastră și Tendrx sunteți de acord că, în cazul în care conținutul include date cu caracter personal, acesta este supus Politicii noastre de confidențialitate.
Dumneavoastră și TendrX sunteți de acord că putem accesa, stoca, procesa și utiliza orice informații și date cu caracter personal pe care le furnizați în conformitate cu termenii politicii de confidențialitate și cu opțiunile dumneavoastră (inclusiv setările).
Prin trimiterea către TendrX a sugestiilor sau a altor feedback-uri privind Serviciile noastre, sunteți de acord ca TendrX să utilizeze și să împărtășească aceste feedback-uri în orice scop, fără a vă oferi compensații.

 

CONFIRMAREA PLĂȚII - Odată ce plata este efectuată, notificarea de confirmare va fi trimisă clientului prin e-mail în termen de 24 de ore de la primirea plății.

POLITICA DE ANULARE - Clientul își poate anula comanda în termen de 24 de ore; rambursările se vor face înapoi la soluția de plată utilizată inițial de către client. Vă rugăm să acordați până la 45 de zile pentru ca transferul de rambursare să fie finalizat.

POLITICA DE RAMBURSARE - Rambursările se vor face numai prin intermediul modului original de plată.