Avsändare         Bärare         Förmedlare

Företag som erbjuder tjänster

¡Skapa din egen privata transportbyrå och få en bättre administration för transportörer på en högre nivå!

R

Skapa din egen databas för transportörer

Du måste alltid ha din egen transportkommun i din hand. Skapa kategorier av transportörer så att du enkelt kan bjuda in dem eller följa deras uppdateringar.

R

Buscar transportister

I enlighet med din e-postprofil automatiserar vi sökningen av transportörer. Du kan också navigera genom de olika transportörernas profiler som du själv har. ¡A nivel mundial, regional y local!
R

Lanzar anbud

Ta med dig ditt arkiv för nästa anbud och vi kommer att hitta de transportörer som är lämpliga för detta, på några sekunder. Transportföretagen kan också hitta ditt anbud och begära att få delta.
R

Kalla på dina transportörer

Du kan bedöma transportörer, lämna kommentarer och utveckla en helhetsbedömning av din transportbil.
R

Kommunikation med transportörerna

Att kommunicera med transportörerna var aldrig tidigare så enkelt, från 1 plattform med vår chattfunktion.
R

Uppföljning av transportnyheterna på dagtid

Los transportistas jämför sina nyheter och uppdateringar i vår gemenskap för att du ska veta vad som händer i din transportörgrupp.