Avsändare         Bärare         Förmedlare

Transportista

¡Consigue más cuentas! När du konfigurerar din fullständiga profil kan du med hjälp av vår sökmotor bli upptäckt av företag som söker transportörer för att arbeta med dem. För många företag är det svårt att hitta transportörer som är anpassade till deras behov på lokal och regional nivå. TendrX löser detta och knyter an till logistikgemenskapen.
R

¡Aumenta tu presencia en línea!

Skapa en profil som visar vem du är och vad du gör för att bli mer synlig i logistikbranschen.
R

Anbud på bussar

Applicera anbud som är anpassade till din profil.
R

Bli inbjuden av företagen till deras anbud

Tack vare vår emparejamiento-motor kan de företag som erbjuder tjänster hitta dig enkelt och snabbt utifrån din profil, och företaget vet exakt vilka transportörer som passar in på din profil.