Avsändare         Bärare         Förmedlare

Verlader

Erstellen Sie Sie Ihr eget privat tjänsteleverantörs-nätverk och ta upp din tjänsteleverantörsledning på nästa nivå!

R

Upprätta din egen databank för tjänsteleverantörer

Du har din egen tjänsteleverantörsgemenskap alltid redo. Skapa kategorier av tjänsteleverantörer, så att du kan ladda dem lätt eller följa dem.  können.

R

Hitta tjänsteleverantörer

På grundval av din sändningsprofil söker vi automatiskt efter tjänsteleverantörer. Du kan också själv söka efter profiler. Globalt, regionalt och lokalt!

R

Schrivningar offentliggörs

Lad Sie Ihre Sendungsdatei für eine bevorstehende Ausschreibung hoch, und wir finden in Sekundenschnelle die passenden Anbieter für Sie. Umgekehrt können Dienstleister Ihre Ausschreibung hitta och sich für die Teilnahme bewerben.

R

Bevakta din tjänsteleverantör

Ge dina tjänsteleverantörer en bedömning, ge dem feedback och ge dem en omfattande överblick över din leverantörsportfölj.

R

Kommunicera med dina tjänsteleverantörer

Kommunikationen med våra kunder var aldrig så enkel - från en plattform med vår chattfunktion.

R

Bleiben Sie auf dem Laufenden

Dienstleister delar sina nyheter och uppdateringar med vår gemenskap, så att du vet vad som händer i ditt nätverk.