Avsändare         Bärare         Förmedlare

Bärare

Erhalten Sie mehr Aufträge! Om du skapar en omfattande profil kan du hitta en ny sökmotor för säljare som är på jakt efter transportföretag och som du kan samarbeta med. Verlader finner det ofta svårt att hitta tjänsteleverantörer som svarar mot deras behov på lokal och regional nivå. TendrX skapar här Abhilfe und bringt die Logistik-Community zusammen.

R

Stärk din online-andel!

Ange en profil som visar din person och din verksamhet, så att du kan få mer uppmärksamhet i logistikbranschen.

R

Schrivningar durchsuchen

Bearbeta dina formuleringar, som passar in i din profil.

R

Werden Sie von Verladern zu ihren Tendern eingeladen.

Tack vare vår matchningsmotor kan Verlader Sie anhand ihres Sendungsprofils lätt hitta. Verlader ser exakt vilka tjänsteleverantörer som ska välja med sitt utsändningsprofil.