Avsändare         Bärare         Förmedlare

Vill du intressera dig för logistiktjänsteleverantörer i din verksamhet?

Publicera dina anbud/RFP/RFQ:er och se vilka transportörer som passar din verksamhet eller sök gratis i vår databas för transportörer!
Leverantörer av logistiktjänster är alltid intresserade av att lära sig mer om långsiktiga samarbetsmöjligheter med avlastare.
TendrX Logistics marketplace solutions and CRM for freight.
Publicera ditt sourcing-event anonymt
Privat eller med ditt namn synligt. Det enklaste sättet att hitta nya transportföretag baserat på postnummerområden, typ av utrustning, typ av verksamhet, certifikat med mera. I hela Europa och i allt större utsträckning även i hela världen. 
Skapa ditt eget logistiknätverk
På vår plattform hanterar du din leverantörsbas med direkt kommunikation via din profil. 
Fortsatt tillväxt
Tusentals logistikföretag har redan anslutit sig till vår plattform och varje dag registrerar sig nya transportföretag på plattformen.