Avsändare         Bärare         Förmedlare

Vill du hitta nya affärer? Är du intresserad av att delta i fler anbudsförfaranden och förfrågningsunderlag?

Det har aldrig varit lättare! Fraktföretagen lägger upp anbud på vår plattform och söker i vår databas efter nya transportföretag att samarbeta med. 
tendrx hantering av anbudsförfaranden för godstransporter

Hur fungerar det?


Fyll bara i din transportörsprofil, så komplett som möjligt så att avlastarna kan hitta dig, så kan du begära att delta i anbudsförfaranden.
Hitta och bli hittad! Plattformen är gratis för begränsad tillgång och för full tillgång till den betalas en månadsavgift.

"I och med lanseringen av CRM-lösningen blir vår marknadsplats ännu mer kraftfull för transportföretagen. Att hitta nya partners, bygga relationer, utveckla affärer och hantera affärsmöjligheter kan nu göras på en och samma plattform."

Pieter Kinds, VD TendrX