Avsändare         Bärare

Kort beskrivning av detta konto 2 rad
€ 24.95 /månad
Kort beskrivning av detta konto 2 rad
€ 29.95 /månad
Kort beskrivning av detta konto 2 rad
€ 39.95 /månad
Platser
1 1 1
Ytterligare sittplatser
€19 €15 €10
Grupper av virtuella databaser
10 Obegränsad Obegränsad
Utlysningsevenemang (RFI/RFQ) ingår årligen.
1 2 3
Anonymt läge
Ingen Ja Ja
Privat läge
Ingen Ja Ja
Sökning efter transportör
obegränsad obegränsad obegränsad
Bjud in transportörer att ansluta sig till TendrX
obegränsad Obegränsad Obegränsad
Ytterligare inköpsevenemang
€29.95 €24,95 €19,95
Publicering av nyhetsflöden per månad
2 5 10
API-integration med Freightender
Ingen Ja Ja
Importera transportörer från Freightender
Ja Ja Ja
Direkta meddelanden med transportörer
200 transportörer obegränsad obegränsad

Kommer snart