Avsändare         Bärare

€ 0.00 /månad
€ 0.00 /månad
€ 19.95 /månad
€ 24.95 /månad
€ 29.95 /månad
Platser
1 1 2 2 2
Deltagande i anbudsförfaranden
25 uppgradera 25 50 obegränsad
Sök anbud
endast från inbjudna avsändare obegränsad obegränsad obegränsad obegränsad
Följ avsändare/speditörer
25 max 25 fria relationer 50 100 obegränsad
Bjuda in avlastare
obegränsad obegränsad obegränsad obegränsad obegränsad
Meddelanden från avsändaren
ja, med 25 avsändare gratis Ja från 25 speditörer. ja ja ja
Publicering av nyhetsflöden
5 5 10 20 obegränsad
Synlig för avlastare
uppgradera från 25 eller uppgradera ja ja ja
Ytterligare sittplatser
uppgradera uppgradera €15 €12 €10